آموزش وردپرس

حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس

حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس   ما در این بخش از آموزش های شرکت مهرسانا قصد داریم به آموزش حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس (بخش دوم) بپردازیم.     در بخش اول این آموزش به حل خطا در صورتیکه ایراد در wp-admin هم رخ دهد پرداختیم.   […]

حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس

حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس ما در این بخش از آموزش های شرکت مهرسانا قصد داریم به آموزش حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس (بخش اول) بپردازیم.     تمام کاربرانی که از اینترنت استفاده می کنند معمولا با این خطا مواجه شده اند. Error Establishing a Database […]

حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس

حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس ما در این بخش از آموزش های شرکت مهرسانا قصد داریم به آموزش حل خطای Error Establishing a Database Connection در وردپرس (بخش سوم) بپردازیم.     در بخش اول این آموزش حل خطا در صورتیکه ایراد در wp-admin هم باشد و در بخش دوم به […]