❯ با ما در ارتباط باشید ...

 • اســـتان البرز ، شهرســتان کرج ، چـهار راه نبوت ، بلــوار ملاصــدرا ، نرسیده به دادگاه های حقوقی ، ساختمان ونوس طبقه ســـوم ، واحد یازدهم ، شــرکت پویا پــرداز رایان مـهرســانا

 •  

 • بازه زمانی جهت مــراجعه حـضوری : 08:30 الی 13:30

 • سـاعات پاســخگویی روابط عمـومی : 08:00 الی 14:00

 • ســاعات کـاری پشـــتیبانـان بر خـــط : 08:00 الی 21:00

 •  

 • واحــد روابط عـمومی و مشــاوره : 255  25 25 3 (026)

 • واحـــد ریاست و مدیریت عامـل : 225  25 25 3 (026)

 •  

 • مشــاوره و پاســـخگویی بر خــط : 5342 945  990  98+

 • واحد پشتیبان فنی و تخصصی : 3808 734  937  98+

 •  

 • ایــمیل واحـد روابــط عمــومی : info@mehrsana.co.ir

 • ایـمیل ارسال اسـناد و مدارک : box@mehrsana.co.ir

 • جهت مراجعه حضوری میبایست هماهنگی قبلی انجام گیرد

❯ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید ...

 • 8 + 38 =